Σχετικά με τις συγγραφές..

Στην παρούσα ιστοσελίδα συγκεντρώνονται σταδιακά ταξινομημένες οι σημαντικότερες συγγραφές και μεταφράσεις – μεταφορές κειμένων στην νεοελληνική, άλλες ήδη δημοσιευμένες σε έντυπα και στο διαδίκτυο και άλλες αδημοσίευτες, που έχει πραγματοποιήσει ο Παναγιώτης(Τάκης) Χ.Παναγιωτόπουλος. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pan_panagiotopoulos@yahoo.gr

Χάρτης του ιστότοπου:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – Δημοσιεύσεις για την Επικούρεια Φιλοσοφία – Ιστορία, Κείμενα, Θέσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ – Δημοσιεύσεις για την αυτόχθονα και γηγενή θρησκεία των Ελλήνων – Ιερά, Επιγραφές, Ιστορία, Παρόν
ΠΟΛΙΣ – Δημοσιεύσεις για την Πόλη – Ιστορία, Πολεοδομία, Οίκος
ΟΙΝΟΣ – Δημοσιεύσεις για τον οίνο – Ιστορία, Αμπελοκαλλιέργεια, Οίνοι

Kατάλογος δημοσιεύσεων

Δημοσιευμένα Δοκίμια
1.Ζην Ηδέως, Η τέχνη του ΖΗΝ σύμφωνα με την Ελληνική παράδοση (2/2006 – περιοδικό περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ)
2.Ζην Ηδέως, Ο αφανισμός της Μήλου (4/2006 – περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ)
3.Ζην Ηδέως, Περί οίνου επιτομή (10/2006 – περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ)
4.Ζην Ηδέως, Η Ελληνική Οικία (4/2006 – περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ)
5.Ζην Ηδέως, Πόλις και πολεοδομία (6/2006 – περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ)
6.Ζην Ηδέως, Ρητινίτης Οίνος (8/2006 – περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ)
7.Ζην Ηδέως, Περί του Ωραίου (4/2007 – περιοδικό ΔΙΙΠΕΤΕΣ)
8.Περί του Τέλους ή γιατί ασχολήθηκα με τον Επίκουρο και τη φιλοσοφία του Κήπου. (6/2007 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
9.Οίνος ευδαιμονία ποιεί (10/2007 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
10.Περί γνώσεων Θεών (10/2007 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
11.Περί Αρετών (2/2008 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
12.Περί του “ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ” (9/2008 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
13.Περί Αυτάρκειας (8/2008 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
14.Περί των εννοιών των Θεών (5/2009 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
15.Κανονικόν ή Περί Κριτηρίου (6/2009 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
16.Επίκουρος και πολιτική (9/2009 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
17.Περί Φύσεως του Λουκρητίου – Η περιπέτεια ενός χειρογράφου (12/2009 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
18.Η περιπέτεια της ανακάλυψης της Μεγάλης Επιγραφής του Διογένη Οινοανδέα (6/2010 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
19.12/2020 – Ο επικούρειος φιλόσοφος Φιλόδημος ο Γαδαρηνός (2010 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
20.Οι επικούρειοι στα χρόνια του Αδριανού (2011 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
21.Ανύποπτον ο θάνατος (2012 – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α)
22.Λουκιανός – Η Διαβολή (2014 – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Γ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
23.Η μορφή του Επίκουρου (2015 – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Δ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας,  δημοσιευμένο και στο academia.edu)
24.Τα κύπελλα με τους σκελετούς (2016 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
25.Ο Λογισμός της Επικούρειας Φιλοσοφίας (2016 – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε΄ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
26.Τα χειρόγραφα και οι εκδόσεις του έργου “Βίοι Φιλοσόφων” του Διογένη Λαέρτιου, από τον 12ο έως τον 19ο αιώνα. (2017 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
27.Χαμένοι στη μετάφραση-Περί Ευδαιμονίας (2017 – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)

Δημοσιευμένες ομιλίες
1.Μια φανταστική συνέντευξη με τον Επίκουρο και τον Διογένη Οινοανδέα (9/2010 – περιοδικό Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ)
2.Η επικούρεια άποψη περί θεών (2011 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Βερέττα)
3.Τόμας Τζέφφερσον, ο επικούρειος ηγέτης (2012 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας) και στο academia.edu και epicuros.gr
4.Το δικαίωμα στην ευτυχία εν μέσω οικονομικής κρίσης (2012 – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Α – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
5.Καθηγητής Χαράλαμπος Θεοδωρίδης: Ο πρώτος Επικούρειος στην σύγχρονη Ελλάδα (2013 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
6.Η διαχρονικότητα της επικούρειας φιλοσοφίας (2013 – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Β – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
7.Καὶ τὴν αὐτάρκειαν δὲ ἀγαθὸν μέγα νομίζομεν (2014 – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Γ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
8.Η ορθή αντίληψη της Επικούρειας φιλοσοφίας ως βασικό μέσο για την βίωσή της (2015 – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Δ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
9.Η κατανόηση του Κανόνα και η εφαρμογή του σήμερα (2016 – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
10.Το πρόβλημα του κακού και το επικούρειο παράδοξο (2017 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας,  δημοσιευμένο και στο academia.edu))
11.Επικούρειες απόψεις περί ευθανασίας (2018 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
12.Εισαγωγή στην Επικούρεια Φιλοσοφία (2019 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)
13.Η ανάγκη ενός νέου Διαφωτισμού (2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας)

Βιβλία
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ – ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ συλλογικό μαζί με Χρήστο Πανόπουλο και Ερύμανθο Αρμύρα, 2014, εκδόσεις ΛΑΒΡΥΣ, σελ.160 για αγορά κλικ εδώ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΑΘΗΝΩΝ, συλλογικό μαζί με τους Φίλους Επικούρειας Φιλοσοφίας, 2015 1η έκδοση, εκδόσεις ΚΗΠΟΣ, σελ. 300 (διατίθεται κάθε Οκτώβριο από τον Κήπο Αθηνών – http://www.epicuros.gr)

ΤΟΜΑΣ ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ «Είμαι κι εγώ επικούρειος» – Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, 2020, εκδόσεις «24γράμματα», σελ.279 περισσότερα εδώ.. για αγορά με δωρεάν ταχυδρομικά κλικ εδώ

Thomas Jefferson “I too am an Epicurean”: His life and his inspiration from the Ancient Greeks Paperback – March 13, 2021 by Panagiotis Panagiotopoulos (Author), Mano Madytinos (Translator)

Θεατρικά
1.Διόνυσος Ερχόμενος, δρώμενο.Πρώτη παρουσίαση στα ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ στις 26 ΜαΪου 2012 σε σκηνοθεσία Μαρίνας Δανέζη.
2.Η γέννηση του θεάτρου, μικρό θεατρικό. Πρώτη παρουσίαση στα ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ στις 30 ΜαΪου 2015 σε σκηνοθεσία Όλγας Παπαχρυσοστόμου.
3.Βίος Διόσδοτος, θεατρικό. Πρώτη παρουσίαση στα 8αΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ Ιούνιος 2016 (υπό έκδοση)
4.Ωδή στον Βάκχο, μικρό θεατρικό. Πρώτη παρουσίαση στα 9αΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 17 Ιουνίου 2017 σε σκηνοθεσία Όλγας Παπαχρυσοστόμου.

Δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο

Ιερά
1.Ο Ναός του Νεμείου Διός (2007 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)
2.Το Ιερό της Δέσποινας και η λατρευτική επιγραφή(2014 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)
3.Το ιερό του Ποσειδώνα στον Πόρο (2015 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)
4.Ροτόντα, το Πάνθεον της Θεσσαλονίκης (2016 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)

Ιστορικά
1.Ο Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός και ο Ναός των Μαλατεστιανών (2014 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)
2.Ο βωμός της Νίκης στην Κουρία (2014 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)
3.Επιγραφές Φυσκέων στην θέση της εξέδρας παρά το χωριό Μαλανδρίνο (2014 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)
4.Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά τα έτη 1919-20 μέσα από δύο ιστορικές πηγές (2021 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)

Οίνος
1.Τι έχει αλλάξει στην αμπελοκαλλιέργεια μετά από 3.500 χρόνια (2014 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)
2.Νεμεάτικος Οίνος – Το αίμα του Ηρακλή (2014 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)

Τέχνη
1.Η Πόλις και οι Τέχνες – Πραξιτέλης (2008 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)

Επίκουρος
1.Εισαγωγή στην Επικούρεια Φιλοσοφία (2009 – epicuros.gr)
2.Βίος, Παιδεία, Έργα Επίκουρου (2012 – epicuros.gr)
3.Τα κύπελλα με τους σκελετούς – περίληψη (2015 – academia.edu)
4.Ο επικούρειος λογισμός.Η φύση του λογισμού και η επικούρεια μέθοδος (2016 – epicuros.gr)
5.Ο Κήπος με τα μάτια του Σενέκα (2012 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)
6.Κανονικό – Ο Κανόνας της Επικούρειας Φιλοσοφίας (2016 – takispanagiotopoulos.wordpress.com)

Άρθρα στα Αγγλικά
1.Euthanasia, how to live well and die well, Takis Panagiotopoulos, Athens 2017 translated by Rachel Forides
2. How the portrait of the Athenian philosopher Epicurus became known to us, Takis Panagiotopoulos, Athens 2016

Μεταφορές στη σύγχρονη ελληνική
1.Η Διαθήκη του Επίκουρου (2013 – epicuros.gr)
2.Ο Βίος του Επίκουρου, Διογένης Λαέρτιος, αποσπάσματα (2014 – epicuros.gr)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s