Διαθήκη Επίκουρου

ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

17.ΚΑΤΑ ΤΑΔΕ ΔΙΔΩΜΙ ΤΑ ΕΜΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΑΜΥΝΟΜΑΧΩ ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥΣ ΒΑΤΗΘΕΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΕΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΜΗΤΡΩΩ ΑΝΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΕΚΑΤΕΡΩ ΔΟΣΙΝ, ΕΦ’ Ω ΤΕ ΤΟΝ ΜΕΝ ΚΗΠΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΥΤΩ ΠΑΡΕΞΟΥΣΙΝ ΕΡΜΑΡΧΩ ΑΓΕΜΟΡΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΥΜΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΟΙΣ ΑΝ ΕΡΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΑΛΙΠΗ ΔΙΑΔΟΧΟΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΕΝΔΙΑΤΡΙΒΕΙΝ ΚΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ, ΚΑΙ ΑΕΙ ΔΕ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣΙΝ ΑΠΟ ΗΜΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΣΥΝΔΙΑΣΩΣΩΣΙΝ ΑΜΥΝΟΜΑΧΩ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΚΗΠΩ ΔΙΑΤΡΙΒΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΤΙΘΕΜΑΙ ΤΟΙΣ Τ’ ΑΥΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙΣ, ΕΝ Ω ΑΝ ΠΟΤΕ ΤΡΟΠΩ ΑΣΦΑΛΕΣΤΑΤΟΝ Η, ΟΠΩΣ ΑΝ ΚΑΚΕΙΝΟΙ ΔΙΑΤΗΡΩΣΙΝ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙΣ ΑΝ ΟΙ ΑΠΟ ΗΜΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩΣΙΝ,
ΤΗΝ Δ’ ΟΙΚΙΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΜΕΛΙΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΩΣΑΝ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΝΟΙΚΕΙΝ ΕΡΜΑΡΧΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣΙΝ, ΕΩΣ ΑΝ ΕΡΜΑΡΧΟΣ ΖΗ.

Κατά τα επόμενα παραχωρώ τα πάντα που μου ανήκουν στον Αμυνόμαχο του Φιλοκράτους από το Δήμο Βατή και στον Τιμοκράτη Δημητρίου από το Δήμο Ποταμό, σύμφωνα με την αναγεγραμμένη στο μητρώο παροχή στον καθέναν, με την προϋπόθεση ότι θα παρέχουν τον Κήπο και όλα αυτά που αναφέρονται σ ‘αυτόν, στην φροντίδα του Έρμαρχου του Αγεμόρτου του Μυτιληναίου και σε όσους συμφιλοσοφούν με αυτόν, και σε όποιους ο Έρμαρχος αφήσει διαδόχους της φιλοσοφίας, έτσι ώστε να μπορούν να ζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία και όλους εκείνους που τηρούν τις διδασκαλίες μου, να βοηθήσουν τον Αμυνόμαχο και τον Τιμοκράτη κατά το δυνατό, να αφήσουν στους κληρονόμους την διδασκαλία στον Κήπο με τρόπο ασφαλέστατο, και όπως εκείνοι διατήρησαν τον Κήπο και αυτοί με τη σειρά τους να τον παραδώσουν σε όσους φιλοσοφούν σύμφωνα με εμάς.
Όσο για το σπίτι στη Μελίτη να το παραχωρήσουν ο Αμυνόμαχος και ο Τιμοκράτης να κατοικήσει ο Έρμαρχος, μαζί με όλους που φιλοσοφούν μαζί του, όσο αυτός ζει.

18.ΕΚ ΔΕ ΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦ’ ΗΜΩΝ ΑΜΥΝΟΜΑΧΩ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΡΙΖΕΣΘΩΣΑΝ ΜΕΘ’ ΕΡΜΑΡΧΟΥ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΕ ΤΑ ΕΝΑΓΙΣΜΑΤΑ ΤΩ ΤΕ ΜΗΤΡΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ, ΚΑΙ ΗΜΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΘΙΣΜΕΝΗΝ ΑΓΕΣΘΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑ ΔΕΚΑΤΗ ΤΟΥ ΓΑΜΗΛΙΩΝΟΣ, ΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΙΝΟΜΕΝΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΤΑΙΣ ΕΙΚΑΣΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΗΜΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ <ΜΝΗΜΗΝ> ΚΑΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΝ. ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΕΩΝΟΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ.

Από τα εισοδήματα που αφήνω στον Αμυνόμαχο και τον Τιμοκράτη μαζί με τον Έρμαρχο να διανέμετε κατά το δυνατό με σκοπό τις προσφορές στην μνήμη της μητέρας μου και των αδερφών μου και στη δική μου, στα γενέθλιά μου την δεκάτη του μηνός Γαμηλιώνα, όπως και στην συγκέντρωση των συμφιλοσοφούντων στις είκοσι κάθε μηνός, αφιερωμένη στη δική μου και του Μητρόδωρου μνήμη. Να συντελείτε και των αδερφών μου τη μνήμη τον μήνα Ποσειδαιώνα. Και επίσης να συντελείτε τη μνήμη του Πολύαινου τον μήνα Μεταγιετνιώνα όπως κι έκανα κι εγώ.

19.ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΘΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΩΝΤΩΝ ΜΕΘ’ ΕΡΜΑΡΧΟΥ, ΩΣΑΥΤΩΣ ΔΕ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΝ ΠΟΙΕΙΣΘΩΣΑΝ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ ΕΛΘΟΥΣΑΝ ΕΚΔΟΤΩΣΑΝ Ω ΑΝ ΕΡΜΑΡΧΟΣ ΕΛΗΤΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ, ΟΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΥΤΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΣΗΣ ΕΡΜΑΡΧΩ. ΔΙΔΟΤΩΣΑΝ Δ’ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΗΜΙΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΕΙΣ ΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΤ’ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΕΠΙΔΕΧΕΣΘΑΙ ΔΟΚΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΟΙΣ ΜΕΘ’ ΕΡΜΑΡΧΟΥ.

Ο Αμυνόμαχος και ο Τιμοκράτης να έχουν την επιμέλεια του γιου του Μητρόδωρου, του Επίκουρου, και του γιου του Πολύαινου, όσο αυτοί φιλοσοφούν και ζουν με τον Έρμαρχο, όπως το ίδιο και με την επιμέλεια της θυγατέρας του Μητρόδωρου και όταν έλθει σε κατάλληλη ηλικία να την δώσει σε όποιον επιλέξει από τους φιλοσοφούντες με αυτόν εάν εκείνη είναι υπάκουη και πειθαρχημένη στον Έρμαρχο. Ο Αμυνόμαχος και ο Τιμοκράτης να δώσουν από τα υπάρχοντα από εμένα εισοδήματα όσα χρειάζονται για τη συντήρησή τους σε συνεργασία με τον Έρμαρχο.

20.ΠΟΙΕΙΣΘΩΣΑΝ ΔΕ ΜΕΘ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΧΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΙΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΑΤΑΓΕΓΗΡΑΚΟΤΟΣ ΗΜΙΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΗΜΙΝ ΕΚΑΣΤΑ ΓΙΝΗΤΑΙ. ΤΗΝ ΔΕ ΠΡΟΙΚΑ ΤΩ ΘΗΛΕΙ ΠΑΙΔΙΩ ΕΠΕΙΔΑΝ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ ΕΛΘΗ ΜΕΡΙΣΑΤΩΣΑΝ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΝ ΕΠΙΔΕΧΗΤΑΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΡΜΑΡΧΟΝ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΘΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΩΡΟΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ, ΙΝ ΟΣΟΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΩΝ ΗΜΙΝ ΧΡΕΙΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΠΑΡΕΣΧΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΙ ΣΥΓΚΑΤΗΓΗΡΑΣΚΕΙΝ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ ΠΡΟΕΙΛΟΝΤΟ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΗΔΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΝΔΕΕΙΣ ΚΑΘΕΣΤΗΚΩΣΙΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ.

Μαζί με αυτούς να κάμουν και τον Έρμαρχο κύριο των εισοδημάτων, να γίνεται το κάθε τι με την συγκατάθεση αυτού που γέρασε μαζί μου στην φιλοσοφία και καθέστησα ηγεμόνα των συμφιλοσοφούντων. Την δε προίκα στο κορίτσι ο Αμυνόμαχος και ο Τιμοκράτης όταν έλθει στην κατάλληλη ηλικία να επιμερίσουν αφού αφαιρέσουν από τα υπάρχοντα με την σύμφωνη γνώμη του Έρμαρχου. Και να επιμεληθούν τον Νικάνωρα όπως έκανα κι εγώ σε όσους από τους φιλοσοφούντες έδωσαν την βοήθειά τους όταν την χρειαστήκαμε, έτσι ώστε όσοι γέρασαν μαζί μας με την φιλοσοφία, να μην στερηθούν κανένα από τα αναγκαία σύμφωνα με την δική μας δύναμη.

21.ΔΟΥΝΑΙ ΔΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΗΜΙΝ ΠΑΝΤΑ ΕΡΜΑΡΧΩ. ΕΑΝ ΔΕ ΤΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΡΜΑΡΧΟΝ ΓΕΝΗΤΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΑ ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΝ ΕΛΘΕΙΝ, ΔΟΥΝΑΙ ΑΜΥΝΟΜΑΧΟΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΡΑΤΗΝ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΥΤΑΚΤΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΑΣΤΑ ΓΙΝΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΩΣ ΣΥΝΤΕΤΑΧΑΜΕΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΘΩΣΑΝ, ΟΠΩΣ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ ΕΚΑΣΤΑ ΓΙΓΝΗΤΑΙ.
ΑΦΙΗΜΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΜΥΝ, ΝΙΚΙΑΝ, ΛΥΚΩΝΑ, ΑΦΙΗΜΙ ΔΕ ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ.
Να δώσουν όλα τα υπάρχοντα βιβλία μου στον Έρμαρχο. Εάν κάτι από τα ανθρώπινα συμβεί στον Έρμαρχο πριν τα παιδιά του Μητρόδωρου ενηλικιωθούν, να δώσει ο Αμυνόμαχος και ο Τιμοκράτης όσα είναι απαραίτητα για την τακτοποίησή των αναγκών του καθενός ώστε να μην τους λείψει τίποτε κατά το δυνατόν, όσο δείχνουν καλή διαγωγή.
Αφήνω ελεύθερους τους παίδες ΜΥΝ, ΝΙΚΙΑΝ, ΛΥΚΩΝΑ, αφήνω και την Φαίδριον ελεύθερη.

Τάκης Παναγιωτόπουλος

Δημοσιεύθηκε στο http://www.epicuros.gr , Μάρτιος 2014

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s